نمایندگی هاست دایرکت ادمین فرانسه مخصوص سایت چت روم و سایت های فروشگاهی

لطفا توجه کنید بعد انتخاب محصول و پرداخت هزینه در صورت پشیمانی امکان برگشت هزینه وجود ندارد با تشکر

DirectAdmin-reseller France-paln1

۵ گیگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
اکانت دایرکت ادمین مجاز 5 عدد
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
بله قابلیت اورسل
هفتگی / ماهانه بک آپ
DirectAdmin کنترل پنل
ندارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم
انتخابی ورژن php
eXploit Scanner آنتی شلرو اسکنر قدرتمند
دارد فایروال و آنتی دیداس

DirectAdmin-reseller France-paln2

10 گیگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
اکانت دایرکت ادمین مجاز 10 عدد
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
بله قابلیت اورسل
هفتگی / ماهانه بک آپ
DirectAdmin کنترل پنل
ندارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم
انتخابی ورژن php
eXploit Scanner آنتی شلرو اسکنر قدرتمند
دارد فایروال و آنتی دیداس

DirectAdmin-reseller France-paln3

15 گیگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
اکانت دایرکت ادمین مجاز 15 عدد
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
بله قابلیت اورسل
هفتگی / ماهانه بک آپ
DirectAdmin کنترل پنل
ندارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم
انتخابی ورژن php
eXploit Scanner آنتی شلرو اسکنر قدرتمند
دارد فایروال و آنتی دیداس

DirectAdmin-reseller France-paln4

20 گیگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
اکانت دایرکت ادمین مجاز 20 عدد
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
بله قابلیت اورسل
هفتگی / ماهانه بک آپ
DirectAdmin کنترل پنل
ندارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم
انتخابی ورژن php
eXploit Scanner آنتی شلرو اسکنر قدرتمند
دارد فایروال و آنتی دیداس

DirectAdmin-reseller France-paln5

30 گیگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
اکانت دایرکت ادمین مجاز 30 عدد
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
بله قابلیت اورسل
هفتگی / ماهانه بک آپ
DirectAdmin کنترل پنل
ندارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم
انتخابی ورژن php
eXploit Scanner آنتی شلرو اسکنر قدرتمند
دارد فایروال و آنتی دیداس

DirectAdmin-reseller France-paln6

نامحدود مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
اکانت دایرکت ادمین مجاز 50 عدد
بله قابلیت انتقال وب سایت
بله DNS اختصاصی
بله قابلیت اورسل
هفتگی / ماهانه بک آپ
DirectAdmin کنترل پنل
ندارد ssl رایگان
۹۹.۹۹% آپتایم
انتخابی ورژن php
eXploit Scanner آنتی شلرو اسکنر قدرتمند
دارد فایروال و آنتی دیداس